Jacek Świgulski
malarstwo / rysunek

ENG

WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE:

Galeria Grand Hotel, Łódź, Zobaczone – wystawa malarstwa

„… Znaczący wydaje się również tytuł wystawy Zobaczone – sama forma
czasownika w trybie dokonanym sugeruje zakończenie pewnego procesu.
Procesu, którego źródło tkwi w otaczającej rzeczywistości, a końcowym
efektem jest jej wyselekcjonowany i przetworzony przez artystę fragment,
obecny na płótnie jako znak, synteza, ulotna notatka. Zapis w skondensowanej
formie, który poddany jest malarskim i kompozycyjnym zabiegom…”PLAKAT

WERNISAŻ

EKSPOZYCJA

PRACE

Udostępnij