Jacek Świgulski
malarstwo / rysunek

ENG

Galeria Sztuki, ECK Logos, Łódź – wystawa malarstwa i rysunku

PLUS – MINUS – NIESKOŃCZONOŚĆ

 

Malarstwo Jacka Świgulskiego od lat koncentruje się na sylwetkach i gestach postaci, poszukując w schematycznych ujęciach, uniwersaliów natury ludzkiej. Nie przypadkiem pojawia się tutaj termin uniwersalia, bowiem tytuły poszczególnych cykli obrazów odsyłają do pojęć ogólnych i powszechnie znanych. Mamy więc obrazy zatytułowane Bezimienny, Głowa czy też nawiązującą do sztuki sakralnej serię o wymownym, lecz jakże skrótowym tytule Ukrzyżowany i Ukrzyżowana.

 

Artysta poszukuje tego co podstawowe i uniwersalne, czyli co uniwersalne dla doświadczenia ludzkiego. Nie należy jednakże zapominać, że termin uniwersalia, którym możemy nazwać tę wystawę odnosi się także do tego, co ponadczasowe i nadprzyrodzone. Obydwa wymiary uniwersaliów, tych z porządku świeckiego i tych z porządku sakralnego współistnieją w obrazach Jacka Świgulskiego i wzajemnie się dopełniają. Schematyczne sylwetki przedstawianych postaci stanowią kontrapunkt dla koloru jawiącego się w wielu subtelnych odsłonach. Ponadto kolor staje się tutaj namacalnym przejawem emocji postaci, które mimo iż hieratycznie zastygłe wydają się być pełne życia.

 

Podsumowując można powiedzieć, że artysta w sposób przemyślany podąża za tym, co pierwotne i bazowe, a w jego wędrówce towarzyszy mu następująca triada: oszczędna forma, uobecniony kolor i doświadczenie.

 

Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak UMCSPLAKAT

WERNISAŻ

EKSPOZYCJA

PRACE

Udostępnij